Alfa Amyláza - AMS (CNPG3, IFCC, 37°C)


Pro fotometrické stanovení katalytické aktivity celkové alfa amylázy v séru, plazmě a moči.

Metoda: Přímá rutinní metoda IFCC s použitím substrátu 2-chloro-4-nitrofenyl-α-D-maltotriosidu (CNP-G3), při teplotě 37°C.

Skladování: reagencie skladujte při 2 – 8 °C.
NázevBaleníKatalogové číslo
Alfa Amyláza - AMS200 + 20 mlDGH04.2


Alfa Amyláza - AMS_Pufr200 mlDGH04.2A
Alfa Amyláza - AMS_Substrát  20 mlDGH04.2B