KVO
HDL Cholesterol


HDL-cholesterol je cholesterol, obsažený v krvi v částicích (lipoproteinech) o vysoké hustotě. Jde o „přebytečný“ cholesterol, který je částice HDL odebraly z periferních tkání a který přenáší do jater - odtud je vylučován z těla žlučí. HDL částice tak chrání cévy před rozvojem aterosklerózy a HDL-cholesterol je proto označován jako tzv. „hodný“ cholesterol.

Existuje bezpečně prokázaný inverzní vztah mezi koncentrací HDL cholesterolu a rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Čím nižší je HDL-cholesterol, tím vyšší je toto riziko a snížená hladina HDL-cholesterolu pod 1,0 mmol/l je nezávislým rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Naopak je prokázáno, že 1% zvýšení HDL-cholesterolu vede k 2-3% poklesu rizika ischemické choroby srdeční, a to nezávisle na koncentraci LDL-cholesterolu a triglyceridů.

Měření hladiny HDL-cholesterolu v krvi je proto velmi důležité pro posouzení celkového rizika. Jako jeho optimální hodnota je udávána hladina nad 1,0 mmol/l u mužů a nad 1,2 mmol/l u žen. Hladinu HDL-cholesterolu významně snižuje kouření, dále nedostatek pohybu, obezita a nevhodná strava.

Hladina HDL-cholesterolu je vyšší u žen než u mužů, protože jeho hladinu zvyšují ženské pohlavní hormony. To je také jeden z důvodů, proč se kardiovaskulární onemocnění u žen vyskytují ve vyšším věku, než u mužů. U osob s nízkou hladinou HDL-cholesterolu je ke zvýšení jeho hladiny v krvi doporučeno nekouření, redukce nadváhy, strava s obsahem nenasycených tuků a pravidelná fyzická aktivita.

Nicméně hladina HDL-cholesterolu může být také ovlivněna genetickými faktory.

Protože není známa optimální koncentrace HDL-cholesterolu v krvi, lze se při posuzování jeho hladiny řídit jednoduchým pravidlem - čím více, tím lépe. 

HDL-cholesterol nad 1,6 mmol/l je považován za tzv. „negativní“ rizikový faktor, který může riziko kardiovaskulárních onemocnění snižovat. Vysoká koncentrace HDL-cholesterolu tedy do jisté míry „eliminuje“ vliv jiných rizikových faktorů, včetně zvýšeného LDL-cholesterolu.

Zvýšená hladina HDL-cholesterolu se také může podílet na zvýšené hladině celkového cholesterolu. Např. nález zvýšené hladiny celkového cholesterolu 7 mmol/l při současně zvýšené hladině HDL-cholesterolu 2 mmol/l nemusí znamenat významné riziko.

Při posuzování hladiny krevních lipidů je proto poměr mezi celkovým cholesterolem a HDL-cholesterolem lepším ukazatelem rizika, než hladina celkového cholesterolu.

Fyziologická hodnota tohoto poměru je do 5,0.

Populační studie také prokázaly, že poměr celkový cholesterol/HDL cholesterol odráží mnohem lépe riziko kardiovaskulárních onemocnění, než „pouhý“ celkový cholesterol.