LIKVOROLOGIE
Katalytická aktivita aspartátaminotransferasy AST v likvoru


Validní informace o rozpadající se tkáni CNS může hrát důležitou roli 

v samotné diagnostice postižení CNS i v predikci dalšího vývoje stavu pacienta. Stanovení úrovně markerů destrukce tkáně CNS by proto mělo být samozřejmou součástí základního vyšetření likvoru. Za velice dobrý ukazatel tkáňového rozpadu v CNS lze na této úrovni považovat katalytickou aktivitu AST v likvoru. Jedná se o parametr dostatečně citlivý, dobře měřitelný, obecně rychle dostupný a ekonomicky zcela nenáročný.