LIKVOROLOGIE
Normální nález


V rámci základního vyšetření likvoru lze za normální nález považovat buněčnost likvoru do 10/3 µl (resp. 4/1 µl) leukocytů 

s výhradním výskytem vesměs neaktivovaných mononukleárních elementů, tzn. lymfocytů a monocytů, optimálně zastoupených 

v poměru cca 7 : 3 při hodnotách KEB>28,0.