KVO
Kardiovaskulární onemocněníCRP
Kardiovaskulární onemocně


Kardiovaskulární onemocnění (KVO), především srdeční infarkt a cévní mozkové příhody, jsou hlavní příčinou úmrtnosti v České republice a na tato onemocnění umírá u nás asi 50 % mužů a 55 % žen. Příčina KVO je komplexní a podílí se na ní většinou současně několik tzv. "rizikových faktorů". Hlavními rizikovými faktory jsou kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka a zvýšená hladina cholesterolu v krvi.

Tyto rizikové faktory jsou označovány jako ovlivnitelné, protože je můžeme ovlivnit (někdy i odstranit) změnou svého životního stylu. Riziko dále zvyšují i tzv. neovlivnitelné rizikové faktory, kterými je mužské pohlaví a "vyšší" věk (nad 45 let u mužů a nad 55 let u žen).

V posledních letech se dostává v souvislosti s KVO do popředí pozornosti tzv. „metabolický syndrom“. Jde o kombinaci nadváhy (až obezity) a s ní související změněné hladiny krevních tuků (zvýšené triglyceridy, snížený HDL-cholesterol), zvýšeného krevního tlaku a krevního cukru (někdy je přítomna i cukrovka).

Jednoduchým ukazatelem rizika rozvoje metabolického syndromu je zvýšený obvod pasu (nahromadění tuku v pase) nad 102 cm u mužů a nad 88 cm u žen. Nejefektivnější cestou ke snižování nemocnosti úmrtnosti na KVO je prevence: nekouření, pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava, kontrola hypertenze, hladiny krevních tuků, diabetu a prevence obezity.