KVO
LDL Cholesterol


LDL cholesterol je cholesterol, obsažený v krvi v částicích (lipoproteinech) o nízké hustotě. Jde o cholesterol, který je přenášen z jater do ostatních tkání, které ho využívají především k obnově buněčných membrán. Většina je ho ale opět vychytávána zpět v játrech.

I když je LDL-cholesterol označován jako „špatný“ nebo „zlý“ cholesterol, jeho minimální hladina v krvi je potřebná pro normální funkci všech tělesných tkání a orgánů. Pouze pokud je jeho hladina v krvi zvýšená, může se usazovat v cévní stěně (především stěně srdečních tepen) a tím navozovat rozvoj aterosklerózy.

Za hodnoty optimální pro zdravé osoby je považována jeho hladina v krvi nepřesahující 3,0 mmol/l.

Pro osoby ve vysokém riziku kardiovaskulárních onemocnění je optimální hladina do 2,5 mmol/l a pro nemocné s kardiovaskulárními onemocněními (a také pro většinu nemocných s diabetem) jsou doporučené hodnoty pod 1,8 mmol/l.

Existuje jednoznačně prokázaný kauzální vztah mezi koncentrací LDL-cholesterolu a rizikem (a výskytem) všech forem ischemické choroby srdeční. Se zvyšujícím se LDL-cholesterolem se zvyšuje nemocnost a úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění. Zvýšený LDL-cholesterol je rizikovým faktorem především pro ischemickou chorobu srdeční.

Malý vliv má na riziko cévních mozkových příhod - tam jsou hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory hypertenze a kouření. Prakticky žádný vliv nemá LDL-cholesterol na riziko postižení (uzávěru) tepen dolních končetin - toto onemocnění je způsobeno v převážné většině pouze kouřením a dále k němu významně přispívá diabetes.

Je prokázáno, že snížení LDL-cholesterolu o každé 1 % sníží výskyt ischemické choroby srdeční o asi 2 %. 

Snížení LDL-cholesterolu v populaci má proto zásadní význam pro snížení výskytu kardiovaskulárních onemocnění a měření (nebo výpočet) jeho hladiny v krvi patří mezi základní vyšetření u rizikových nemocných.

Prostředkem ke snížení LDL-cholesterolu je především změna životního stylu - zdravá strava, udržování optimální tělesné hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita.

K dosažení cílových hodnot u osob s vysokým rizikem, především u nemocných s projevy aterosklerózy a u nemocných s diabetem, u kterých jsou přísné cílové hodnoty, je ale většinou nutné i podávání léků ke snížení cholesterolu. Podle současných poznatků se zdá, že při snižování LDL-cholesterolu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční zatím platí: "čím níže, tím lépe".