PANKREATITIDAPankreatitidaPankreatitida


Pankreatitida (zánět slinivky břišní) má dvě hlavní klinické formy: akutní a chronickou. U chronické pankreatitidy je v popředí porucha zevní sekrece pankreatu (porucha sekrece trávicích šťáv a enzymů do střeva), což se projevuje především poruchami trávení a tím i vstřebávání některých složek potravy. 

Vyšetření pankreatických enzymů (amyláza, lipáza) v krvi a moči nemá v diagnostice chronické pankreatitidy význam.

Akutní pankreatitida je závažné a život ohrožující onemocnění, jehož příčinou jsou nejčastěji choroby žlučových cest nebo alkoholizmus; jiné příčiny jsou méně časté. Dochází při ní k aktivaci proteolytických pankreatických enzymů přímo ve tkáni pankreatu, což vede k poškození až destrukci tkáně pankreatu.

V diagnostice akutní pankreatitidy mají velký význam laboratorní vyšetření, především stanovení aktivity sérové a-amylázy, dále pak např. stanovení lipázy, CRP, počtu leukocytů a další.